THÔNG TIN CHUNG

TRIỂN LÃM MÁY MÓC, THIẾT BỊ VÀ PHỤ LIỆU CÔNG NGHIỆP 2018
"Triển Lãm Dầu Khí Lớn Nhất Tại Trung Tâm Dầu Khí Việt Nam- thành phố Vũng Tàu"

Ngày triển lãm   : 23-25 tháng 10 năm 2018
Thời gian : 9:00 AM – 6:00 PM
Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Triển lãm Pullman
15 Thi Sách, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

Trang Phục 

  • Trang phục lịch sự, không mang dép, mặc quần soọc, áo bao lỗ khi vào tham quan triển lãm
  • Ban tổ chức có quyền yêu cầu những khách tham quan không có trang phục phù hợp ra khỏi khu vực triển lãm
  Quy định tham quan
  • Triển Lãm chỉ dành cho cá nhân, các doanh nghiệp, tổ chức thương mại trong ngành Dầu Khí, Hàng Hải ,Đóng tàu và ngành Công Nghiệp Phụ Trợ.
  • Khách tham quan không phải trả bất kỳ chi phí nào khi vào tham quan triển lãm
  • Cần đăng ký thông tin để nhận được thẻ tham quan. Hình thức đăng ký: trực tuyến trên website trước khi triển lãm diễn ra hoặc đăng ký trực tiếp tại quầy đăng ký của Ban Tổ Chức khi sự kiện diễn ra
  • Thẻ tham quan không được chuyển nhượng cho người khác vì lý do an ninh. Khách tham quan phải đeo thẻ khi vào cổng.
  • Bảo vệ có quyền yêu cầu một số khách tham quan xuất trình giấy tờ tùy thân trước khi vào khu vực triển lãm
  • Các đối tượng dưới 16 tuổi không được vào tham quan triển lãm