Đơn vị tổ chức

FIREWORKS TRADE MEDIA CO.,LTD

Công ty Fireworks Trade Media Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Fireworks Trade Media, một trong những công ty truyền thông thương mại độc lập lớn nhất Đông Nam Á. Được thành lập vào năm 2008, công ty đã và đang phát triển 4 ngành chính: Triển lãm và hội thảo (Triển lãm thương mại), Thông tin kinh doanh (Ấn phẩm thương mại), Hội chợ QUIK (Sự kiện Roadshows công nghiệp), Hội chợ QUIK (Sự kiện Roadshows công nghiệp) Kể từ 2OO8, chúng tôi đã phát triển tại 15 quốc gia là: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Myanmar, Úc, Philippines, Bangladesh, Nigeria và Ấn Độ. Chúng tôi cam kết luôn mang đến cho khách hàng những mối quan hệ và ý tưởng lớn để kinh doanh phát triển tốt hơn thông qua các triển lãm hội nghị thương mại. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website: www.asiafireworks.com


Our International Offices