Oil & Gas Vietnam (OGAV) 2017 là sự kiện chuyên ngành Dầu Khí được tổ chức lần thứ 4 tại thành phố Vũng Tàu. Triển lãm là cuộc giao thương quốc tế giữa các doanh nghiệp khai thác - sản xuất, chế biến Dầu Khí và các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp phụ trợ để cùng giới thiệu những thành tựu phát triển tiên tiến trong ngành.

Fireworks Exhibitions & Conferences đã tổ chức nhiều triển lãm dầu khí quốc tế hàng đầu như ASEAN Oil & Gas Expo (AGEX), Indonesia Oil & Gas (IGEX), Oil & Gas Thailand (OGET) - tự hào là nhà tổ chức của Triển Lãm Oil & Gas Vietnam (OGAV) 2017
Điểm nổi bật của Triển lãm Dầu khí Oil & Gas Vietnam (OGAV) 2017 :
  • Hội nghị Dầu khí
  • Hội thảo Kỹ thuật ngành Dầu khí
  • Đêm Giao Thương


Đơn vị tổ chức :

Đơn vị hỗ trợ: Kết Hợp Với :

Công ty Fireworks Việt Nam
Thuộc Tập Đoàn Fireworks Trade Media

Hiệp Hội Tự Động Hóa Công nghiệp Singapore